Perhekotimme Lohirinne on yksityinen, nelipaikkainen ammatillinen perhekoti, jossa voidaan hoitaa 7-18-vuotiaita lapsia. Olemme toimineet jo 18 vuoden ajan perhekotina. Pienessä yksikössä saadaan myönteinen ja luottamuksellinen vuorovaikutussuhde lasten ja aikuisten välille ja lasten tarpeita pystytään huomioimaan joustavasti.

Järjestämme tarvittaessa myös jälkihuoltoa. Perhekoti tekee tiivistä yhteistyötä nuoren kanssa erillisen jälkihuoltosuunnitelman mukaisesti, perhekodin toimiessa tukipisteenä nuorelle hänen koko elämän ajan.

Perhekotimme toimintaperiaatteet ja tavoitteet toteutuvat parhaiten huostaan otettujen, lyhyt- ja pitkäaikaisesti sijoitettujen lasten kohdalla vastaten heidän tarpeisiinsa pienessä yksikössä kodinomaisesti.

Perhekotimme kasvatustyö perustuu perhekeskeisyyteen, lapsen oikeuteen olla lapsi, luottamuksellisuuteen, tasa-arvoisuuteen, toisten kunnioittamiseen, rehellisyyteen ja turvalliseen kasvuympäristöön.

Perhekotimme tavoitteena on turvata sijoitettujen lasten ja nuorten normaali kasvu ja kehitys sekä tukea heitä kasvamaan tasapainoisiksi, vastuuntuntoisiksi ja itsenäisiksi aikuisiksi. Perhekoti on sijoitetulle lapselle ja nuorelle turvallinen, virikkeellinen ja kodinomainen kasvupaikka, joka tarjoaa lämpimät ja pysyvät ihmissuhteet sekä asettaa turvalliset rajat.

Yksilöllisyys, pitkäjänteisyys, ennakoitavuus ja toistuvat päivä- ja viikkorytmit ovat tärkeä osa kasvatustyötä. Jokaiselle lapselle laaditaan oma hoito- ja kasvatussuunnitelma. Koska lapsen ja nuoren kehityksen kannalta pysyvät ihmissuhteet ovat erityisen tärkeitä, niin lapsi ja nuori nähdään osana perhettään ja sukuaan, joten yhteyksiä heihin tuetaan mahdollisimman paljon.

Raision keskustan välittömässä läheisyydessä sijaitsemisen etuna on se, että koulut, palvelut ja harrasteet ovat kävely-/bussimatkan päässä. Koulun ja opiskelun tukemisen lisäksi harrastusten tukeminen, sosiaalisten taitojen vahvistaminen ja omien vahvuuksien löytäminen myös perhekodin ulkopuolella ovat osa lapsen hoitoa ja kasvatusta.

Toimintamme on täysin vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa. Sijoituksen päätyttyä toimitamme kaiken kirjallisen dokumentoinnin sijoittavalle sosiaalitoimelle.


Päivyt Suhonen
Toimitusjohtaja

Perhekoti Lohirinne oy
Innanmaankatu 26
21200 Raisio

040-8488891
perhekoti@lohirinne.com

Janne Suhonen
044-7600 888